kuolematotuus \ HAHMOT \ SORAN

Soran

Soran
 

Kuolema Piirroksia Soranista ja hänen elämästään

Totuus Tapahtumia Soranin näkökulmasta

Mestaruus Hahmolomake

Laki Hahmolomake kampanjan alussa