lakilaki \ MATERIAALI \ LONDRA

Londra Turhantarkka, 34 - toinen lainpuhuja

Sukulinja: Dorasing
Kultti: Lhankor Mhy

Londra on klaanin toinen lainpuhuja, selvästi Jaronilin oppipoika, mutta omalta kokemukseltaankin jo kunnioitettava mies. Ja on Londralla myös oma erikoisalansa, missä hänen tietämyksensä on voittamaton. Siinä missä Jaronil muistaa vanhat lait ja tietää Orlanthin antamat merkit, tuntee Londra kaukaisemmatkin klaanit ja tietää paljon enemmän maan tämänhetkisestä kokonaistilanteesta ja Lunareista. Nämä tietonsa Londra saa Jonstownin Tiedon Temppelistä, jossa pyrkii viettämään niin suuren osan ajastaan kuin mahdollista.

Jotkut pelkäävät, että Londra on altistunut liikaakin Lunareiden vaikutukselle, sillä hänen neuvonsa näitä koskevissa asioissa useimmiten painottavat rauhaa ja pidättyväisyyttä. Toisten mielestä Londra on vain realisti. Joka tapauksessa, aina kun tärkeistä asioista päätetään, haluaa Havor aina kuulla myös Londran mielipiteen.

Persoonaltaan Londra on useimpien mielestä vaisu, tylsä ja hiljainen - aivan kuten useimmat Lhankor Mhylle omistautuneet. Londra viettää paljon mieluummin aikaansa kirjojen parissa kuin muiden seurassa. Hän ei myöskään liiemmin oma-aloitteisesti jaa tietojaan ja tarinoitaan, keskittyen mieluummin vain lisätiedon omaksumiseen omassa nurkassaan vakaasti istuen

Lisänimensä Londra on saanut siitä, että muistaa kaiken numeraalisen tiedon aina viimeistä numeroa myöten ja on aina tarkentamassa muiden esittämiä lukuja.

Taidot:
  • Orlanthin lait 12W
  • Lukeminen 13W
  • Laskeminen 15W
  • Viittaa ennakkotapaukseen 17
  • Nippelitieto sattumanvaraisista asioista 18W